-->

Ain’t – sprawdź użycie i funkcję!

Ain't - sprawdź użycie i funkcję!

Formy skrócone, takie jak isn’t, don’t czy won’t (tzw. contractions), używane w codziennej komunikacji sprawiają, że osoba posługująca się nimi brzmi znacznie naturalniej i swobodniej niż ktoś, kto stosuje pełne formy. W związku z wszechobecną wręcz obecnością tych skrótowców, ich używanie nie sprawia uczącym się angielskiego większych problemów. Może za wyjątkiem formy skróconej ain’t, której nie tylko pochodzenie, ale i znaczenie wydaje się być tajemnicze.

 

Ain’t – sprawdź użycie i funkcję!

Czasownik ain’t może być rozumiany i stosowany na dwa różne sposoby:

1. jako forma przecząca od czasownika „być”: am not, is not, are not

oraz

2. jako forma przecząca od czasownika „mieć”: have not, has not

 

Pochodzenie

Jest niepewne. Wielu badaczy języka nie jest zgodnych co do korzeni tego słowa. Najpopularniejsze teorie mówią, że ain’t pochodzi od formy are not lub am not,  które zostały później zmodyfikowane, ale nie brakuje też opinii popierających isn’t jako formy, z której ten wyraz został utworzony.

 

Przykłady użycia:

She ain’t been to Italy. = She hasn’t been to Italy

They ain’t money = They don’t have any money

I ain’t tired = I am not tired

 

Z pewnością znasz piosenkę Billa Withersa „Ain’t no sunshine”. Dlaczego o tym wspominam?

1. Jeśli uważnie przeanalizowałeś przykłady powyżej ,wyda Ci się jasne, że forma ta jest zawsze przecząca. Dlaczego zatem pojawia się po niej drugie przeczenie („no”?). Przecież język angielski nie dopuszcza podwójnych przeczeń w zdaniu?

Dzieje się tak dlatego, że pewne dialekty języka angielskiego nie stosują się do powyższej zasady. Opisuje ona jedynie standardową odmianę języka. Tymczasem występuje wiele jego odmian, gdzie podwójna negacja występuje na porządku dziennym (tak jak w przypadku języka polskiego). Nie zdziw się zatem, gdy raz usłyszysz przeczenie po ain’t, a drugim razem tego przeczenia już tam nie będzie. 🙂

2. Wyrażenie „ain’t no sunshine” jest też o tyle ciekawe i pojemne, że pozwala zaobserwować procesy upraszczania form i skracania liczby wyrazów. Jak to samo wyrażenie wyglądałoby w odmianie bardziej standardowej?

Ain’t no sunshine = There is not sunshine

Jak widać, forma ain’t może zastąpić też there na początku zdania, a nie tylko formę is not.

 

Gdzie występuje ain’t?

Spotkasz go zarówno w odmianie brytyjskiej języka, jak i amerykańskiej. Nie ma też ograniczeń co do formy: ain’t pojawia się w języku pisanym i mówionym.

 

Dlaczego właśnie ain’t?

Wielu stosuje tę formę, aby podkreślić daną wiadomość lub element zdania oraz by przyciągnąć uwagę rozmówcy.

 

CIEKAWOSTKA:

Jeśli kiedyś spotkasz się z książkami Dickensa, bez trudu zaobserwujesz ain’t w tekście. Często forma ta występowała w powieściach osiemnastowiecznych, a więc nie jest to współczesny fenomen językowy. W literaturze wskazywała na „kryminalny” charakter osoby, która tą formą się posługiwała.

 

Czy ain’t jest formą uznaną?

Ain’t budzi wiele kontrowersji wśród użytkowników języka i lingwistów. W chwili obecnej forma ain’t nie jest uznawana za poprawną i standardową. W dawnych latach wyraz ten wskazywał na gorszą pozycję społeczną oraz brak edukacji u osób się nią posługujących. Obecnie ain’t występuje powszechnie w piosenkach, a nawet w niektórych notatkach prasowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *